CharlesHermus

Charles heeft na zijn opleidingen zich geheel toegelegd op het beeldhouwen. Voor zijn beelden zijn beweging, balans en humor kenmerkend. In zijn sculpturen komt zijn fascinatie voor de mens naar voren. Het moment waarin zij in volle actie of in opperste concentratie bezig zijn, probeert hij als het ware te bevriezen. Als beeldhouwer speelt hij met het spanningsveld tussen realisme en fantasie. De beelden van Charles zijn krachtig en gevoelig, meestal unica of in een kleine oplage. Ook is hij in staat om zijn opdrachtgevers met zijn ontwerpen tevreden te stellen.