Fieke Hordijk

In een recente serie sculpturen die in koper zijn uitgevoerd, concentreert Fieke zich volledig op het sublimeren van bewegingen. Zowel de beweging als de mensfiguren die ze uitvoeren zijn tot sierlijke vormen  geabstraheerd. Zo fungeert de tango als inspiratiebron voor ranke en elegante sculpturen, terwijl een odalisk (Turkse beroepsdanseres) gracieus haar sluierdans uitvoert. Golvende vormen benadrukken de ritmiek ven bewegingen en de herhalingspatronen die zich daarin voordoen. In haar beelden verkent Fieke het terrein waarop figuratie en abstractie samenkomen. Menselijke gestalten zijn aanwezig zonder dat ze in detail worden uitgewerkt. De beeldhouwster zoomt nadrukkelijk in op de eigenschappen die voor haar van groot belang zijn. Vitaliteit, souplesse, energie, kracht, gratie en schoonheid zijn beeldbepalende elementen in haar werk. Het ‘panta rhei’ – principe is voor haar essentieel en inspirerend: alles stroomt en is daardoor voortdurend aan verandering onderhevig. De bron van waaruit die vitaliteit wordt aangestuurd, is tevens de inspiratiebron waaruit Fieke onophoudelijk kan putten zonder dat die opdroogt.