Peter van Aarnhem

Sinds 1992 is Peter werkzaam als beeldend kunstenaar. Als beeldhouwer stelt hij het thema ‘de mens en menselijke relaties’ centraal. Alleen in relatie tot de ander kan de mens zich ontplooien en zijn identiteit vormgeven. Zijn werk is figuratief; gedichten zijn voor hem een belangrijke bron van inspiratie. Qua ‘beeldtaal’ voelt hij zich verwant met schilders als Klimt en Schiele en dichters als Marsman, Kopland en Claus.

Het spanningsveld tussen vrijheid en verbondenheid, aantrekken en afstoten, komt regelmatig terug in zijn werk. Daarnaast maakt hij vlotte plastieken met een schetsmatig karakter, die dans, sport en intimiteit als uitgangspunt hebben.