Hans van Uden – museum Vledder

Hans is al ruim 30 jaar actief als kunstenaar. Aanvankelijk als schilder en graficus en de laatste 25 jaar als beeldhouwer in steen en brons. Het materiaal en de weerstand van de steen trekt hem aan. Het dwingt rust en reflectie af. Het dwingt hem tot reflectie op zichzelf en op de vorm die hij creëert.

Tot drie jaar geleden hield hij zich uitsluitend bezig met het maken van beelden in natuursteen, hoofdzakelijk met hamer en beitel. Het model was zijn voornaamste uitingsvorm. De houding van een model is een stilstaand moment tussen wat de mens meegemaakt heeft en wat er staat te gebeuren.

Hoe een mens zichzelf ervaart is kern van hoe hij/zij de toekomst in stapt. Deze zelfbeleving van het model probeert Hans in een beeld te vangen. Hij kwam er steeds meer achter dat beweging een belangrijke uitingsvorm is om deze zelfbeleving vorm te geven. Ook is het van belang wat de vorm teweegbrengt in de vrije ruimte. Daarom zocht hij een manier om deze beweging die hij in de steen zoekt door te zetten. Staal is hierbij zeer geschikt materiaal.


Titels: Genegen, Toenadering
Materiaal: Carrara marmer, Noir de mazy/Cortenstaal