Lida Boonstra

Het liefste werkt Lida met metaal. De stugheid van dit materiaal dwingt haar nadrukkelijk tot vereenvoudiging en weglaten van overbodige details. Zij probeert tot beeldkracht te komen met zeggingskracht. Beelden geeft zij hun emotionele lading door de essentiële en karakteristieke vormen naar voren te halen. Het werken aan een beeld is voor haar een proces van weglaten, reduceren en vervormen. De inspiratie ontleent zij aan de wereld om haar heen. Geboeid door de schijnbare oppervlakkigheid herschept zij haar emoties. Het zijn vooral mensen en dieren die zij een ander karakter geeft.