Lyda Dirkse – De Heer

Geïnspireerd worden door de mystiek van oude culturen enerzijds en vormgeven aan persoonlijke emoties anderzijds. Dat is de vormentaal van de keramische objecten van Lyda. Haar kunstwerken zijn van deze tijd en dragen tegelijkertijd een verwijzing naar het verleden. Soms worden oude tekens en symbolen in de klei gegrift, of voegt zij glas en koper toe aan haar sculpturen. De contrasterende materialen beïnvloeden en versterken elkaar. Het glas geeft een spannende speling met het licht, en koper een extra stukje glans.

Klei is voor Lyda een oermateriaal om indrukken en gevoelens in weer te geven. Staan de kunstwerken buiten dan vallen ze op door zowel autonomie als harmonie met de omgeving. Die tegenstelling zorgt voor de “fascinatie” die haar kunst bij de toeschouwer oproept. Haar objecten bouwt ze met de hand op uit verschillende soorten klei. De glazuren en engobes stelt Lyda zelf samen en worden heel dun aangebracht. De natuurlijke structuur van de klei en het oppervlak blijft daardoor behouden. Het werk wordt gebakken in een elektrische oven op een temperatuur tussen 1100 en 1200 graden, waardoor het weerbestendig is.